blokowy


blokowy
blokowy I {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_7}}'mający związek z blokiem jako budynkiem mieszkalnym': {{/stl_7}}{{stl_10}}Komitet blokowy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}blokowy II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos odm. jak przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_7}}'w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej: nadzorca nad więźniami w bloku sam będący więźniem' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • blokowy — «dotyczący bloku budynku mieszkalnego» ∆ Komitet blokowy «zespół ludzi pełniących określone funkcje administracyjne i porządkowe w osiedlu mieszkaniowym» blokowy blokowywi w użyciu rzecz. «więzień pełniący funkcję nadzorcy w bloku, w obozie… …   Słownik języka polskiego

  • komitet — m IV, D. u, Ms. komitetecie; lm M. y «zespół osób powołanych do wykonywania określonych (zwykle doraźnych) zadań lub zespół osób wybranych spośród większej zbiorowości jako organ kierowniczy, nadzorczy itp., o specjalnych pełnomocnictwach; także… …   Słownik języka polskiego

  • komitet — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. komitetecie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} grupa osób powiązanych formalnie i wykonujących jakieś zadanie, jakąś pracę; często obieralny organ kierowniczy jakiejś grupy,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień